• Novinár je hlavne profesionál

  Novinár je hlavne profesionál

  Bez znalosti geopolitických súvislosti, dejín a mechanizmov verejnej mienky je novinár stratený. viac...

 • Vedecké lietanie

  Prečo študovať na Katedre žurnalistiky

  Pripravujeme vzdelaných, sebavedomých novinárov ... viac

 • Štúdium žurnalistiky

  Katedra žurnalistiky VŠD

  poskytuje široké intelektuálne spektrum štúdia. viac ...

 • Štúrovci

  Opierame sa o tradíciu

  Ľudovíta Štúra vnímame ako zakladateľa modernej slovenskej žurnalistiky.Viac...


Logo Vysoká škola DANUBIUS

Možnosti štúdia


Bakalárske štúdium

 • klasické denné štúdium žurnalistiky,
 • štúdium popri zamestnaní (v piatok a v sobotu),
 • voľba medzi prezenčnou a dištančnou formou štúdia

KATEDRA ŽURNALISTIKY FSŠ VŠD

Pripravujeme vzdelaných, sebavedomých novinárov s profesionálnym citom pre tradície žurnalistiky a jej moderné občianske formy – zručných pri príprave a realizácii textových, zvukových a obrazovo zvukových novinárskych výpovedí.

Veríme, že si všetci záujemcovia o štúdium nájdu cestu ku nám, aby sme ich mohli presvedčiť o našich kvalitách

Posted by Katedra žurnalistiky FSŠ VŠ Danubius on 23. marec 2015

Štúdium je zamerané na praktické zručnosti a kompetencie v oblasti prípravy a realizácie spravodajských a publicistických výpovedí a mediálnych celkov. Obsahuje základy teórie mediálnej tvorby, žurnalistických žánrov a slovenskej štylistiky. Znalosti si poslucháči môžu overiť v treťom ročníku štúdia počas mediálnej praxe, ktorú zabezpečujeme v konkrétnych redakciách.

V rámci študijného programu absolvujú kurzy dejín žurnalistiky, mediálnej etiky a legislatívy, manažmentu a marketingu médií. Získajú prehľad o technikách mediálneho výskumu , o psychológii verejnej mienky či o sociológii publika.